İngiltere'de Dil Okulu Programları

Dil Eğitim Programları Hakkında

İngilizce iletişim kurabilmek günümüzde hemen hepimiz için başta iş yaşamımız olmak üzere gerçek bir gerekliliktir. Küresel topluluğun bir parçası olarak yaşamak isteyenler içinse kültür, sanat, teknoloji, spor gibi günlük yaşamın her alanını kapsayan ve dışında kalınamayacak bir İngilizce iletişim ağı mevcuttur.

İngilizce bu denli büyük bir gereklilikken, dilin en iyi, doğru, hızlı ve verimli şekilde öğrenilebileceği ortamı bulmak öncelikli seçim konusudur. Çoğumuzun aklına ilk gelen tercih olan İngiltere, anavatanı olduğu İngiliz dilinin orijinal aksanıyla ve en doğru şekilde öğrenilebileceği yerdir. Sayısı yüzleri bulan dil okullarına ek olarak çok sayıda üniversite ve kolej de İngilizce dil eğitimi verir.

Dil okulları British Council ve English UK tarafından sürekli denetim altında olduğundan verdikleri eğitim İngiliz makamlarınca belirlenmiş standartlarda olmak zorundadır. Sınıflardaki öğrenci sayısından, bir sınıfı oluşturan öğrencilerin hangi ülkelerden geldiğine kadar birçok unsur göz önünde bulundurularak öğrencilerin İngiltere’de eğitim aldığı süre boyunca dili en verimli biçimde öğrenmeleri amaçlanır. Öğretmenlerin alanlarında eğitim sahibi olmaları zorunludur.

İngiltere’de dil eğitimi almak için gerekli koşullardan biri, haftalık ders sayısının minimum 15 saat olmasıdır. Üniversite ve kolejlerde eğitime başlamak için belli tarihlere sadık kalınması gerekse de, dil okullarının hemen hepsi yıl boyunca öğrenci kabul eder ve öğrencinin sınavla belirlenen dil seviyesine uygun bir sınıfa katılması sağlanır.

Türk öğrenciler için mesafe yakınlığı sebebiyle ulaşımın kolay olması İngiltere’de dil eğitimi almanın bir diğer büyük avantajıdır.

 

Program İçeriği

İngiltere’de dil okullarında ya da üniversite ve kolejler bünyesinde kısa/uzun süreli, genel/mesleki/akademik/İş İngilizcesi ya da sınavlara hazırlık İngilizce dil programları, farklı seviyelerdeki öğrenciler için oluşturulmuş programlar halinde sunulur.

Genel İngilizce programları konuşma, dinleme, okuma ve yazma yeteneğini dengeli biçimde pekiştirecek nitelikte oluşturulur. Ülkemizdeki ezberci öğrenim sistemine zıt olarak bire bir ya da topluluk önünde tam güvenle İngilizce konuşabilmenizi hedefleyen bir sistem kullanılır. Dersler, gramer, kelime bilgisi, doğru aksanla konuşabilme, günlük kalıp ifadelerin kullanılabilmesini sağlama gibi alanlar etrafında oluşturulur. Çoğu kurumda haftalık ders sayısı 20 saat olarak belirlenmiştir. Bunun dışında öğrencilerin talep ve ihtiyaçlarına göre daha yoğun kurslar da verilir. Dil programının süresi uzadıkça maliyeti azalır. Bu durumda bazı okulların sunduğu ‘Akademik Yıl’ programını seçmek mantıklıdır.  Ayrıca 11 aydan uzun süreli kurs alan yabancı öğrencilerin kanuni olarak haftada 10 saat part-time çalışma hakları vardır.

Okul Hayatı ve Eğitim

İngiltere’de eğitim ve yaşam koşulları Amerika ve Kanada’ya oranla biraz daha pahalı olabilir. Fakat ülkenin yakınlığı, gerektiğinde 4 saat gibi kısa bir sürede ulaşılabilir olması, sunduğu kültürel ve sanatsal zenginlik, yoğun sosyal yaşam, İngiliz dilinin doğduğu ülke olması ve uzun süreli eğitim alan öğrencilere part time çalışma izni verilmesi ülkeyi yabancı öğrenciler için üstün kılan özellikleridir.

İngiltere’de eğitim alan öğrencilere güvenlik ve ekonomik olması başta olmak üzere pratik yapma imkanı yaratması sebebiyle de ‘aile yanında konaklama’ tavsiye edilir. Üniversite ve kolej kampüslerinde dil eğitimi alacak olanlar için yurtta konaklama seçeneği de açıktır.

Dil eğitimi için İngiltere’ye giden öğrencilere mümkün olduğunca sosyal olmaları, okullarında organize edilen etkinliklere katılmaları, Londra’da olduğu gibi diğer şehirlerde de daima düzenlenen kültür sanat faaliyetlerine katılım sağlamalarını tavsiye ediyoruz.